[ causerie on art with Herr Seele ]

17 september 2020


causerie on art ~ Herr Seele

45' Causerie ten huize van Herr Seele

tripping on art in Oostende ~ kunst causerie *


* een causerie (uit het Frans: praatje, gekeuvel) is een manier om op luchtige wijze een onderwerp te bespreken. De spreker tracht doorgaans met enige humor en voorbeelden een onderwerp zodanig te presenteren, als lezing, voordracht of babbeltje, dat de luisteraars geboeid blijven en inhoudelijk alles meekrijgen.

* a causerie (French for chat, chitchat) is a way to discuss a topic in a light manner. The speaker usually tries to present a subject with some humor and examples in such a way, as a lecture, lecture or chat, that the listener remains fascinated.