[ causerie on art with Herr Seele ]

17 september 2020


causerie on art ~ Herr Seele

45' Causerie ten huize van Herr Seele

tripping on art in Oostende ~ kunst causerie *

  • op 17 september 2020 had het www.arty-farty.fun collective het genoegen om uitgenodigd te worden ten huize van Herr Seele (pseudoniem van Peter van Heirseele), Vlaamse kunstenaar, striptekenaar, programmamaker, scenarioschrijver, presentator, mediafiguur, pianostemmer, -hersteller -verzamelaar en koning van Oostende. Alwaar een uiterst boeiende 45 minuten durende causerie * plaatsgreep over kunst met grote en kleine K.

  • klik hierboven op het play icoontje en volg de causerie.


* een causerie (uit het Frans: praatje, gekeuvel) is een manier om op luchtige wijze een onderwerp te bespreken. De spreker tracht doorgaans met enige humor en voorbeelden een onderwerp zodanig te presenteren, als lezing, voordracht of babbeltje, dat de luisteraars geboeid blijven en inhoudelijk alles meekrijgen.
  • on September 17, 2020, the www.arty-farty.fun collective had the pleasure of being invited to the home of Herr Seele (pseudonym of Peter van Heirseele), Flemish artist, cartoonist, program maker, screenwriter, presenter, media figure, piano tuner, repairer collector and king of Ostend. where an extremely fascinating causerie * took place about art with a major and minor A.

  • arty-farty.fun's opinion: ****
    a painter artist, the Flemish godfather of the underground, together with Kamagurka. the draftsman of cowboy Henk: a picaresque surrealistic figure relating to an episodic style of fiction, dealing with the adventures of a rough and dishonest but appealing hero.


* a causerie (French for chat, chitchat) is a way to discuss a topic in a light manner. The speaker usually tries to present a subject with some humor and examples in such a way, as a lecture, lecture or chat, that the listener remains fascinated.